KOMUNITI

 

LITERASI KEWANGAN

Dalam perjalanan PNB selama lebih dari 40 tahun sebagai institusi pelaburan utama di negara ini, kami memberi keutamaan bukan sahaja untuk menyampaikan mandat kami bagi mencipta kekayaan untuk Bumiputera dan rakyat Malaysia keseluruhannya, tetapi juga untuk memastikan bahawa kami memberi impak positif kepada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan kewangan untuk orang awam telah dan akan terus menjadi keutamaan kami kerana ia memperkenalkan masyarakat ke arah celik kewangan.

MINGGU SAHAM DIGITAL

Minggu Saham Digital (MSD) merupakan adaptasi digital Minggu Saham Amanah Malaysia (MSAM). Setiap tahun selama dua dekad yang lepas, PNB telah menganjurkan MSAM, sebuah acara fizikal yang menyediakan platform secara bersemuka untuk masyarakat Malaysia mengenali PNB dan syarikat pelaburannya. Ia juga untuk memberi peluang kepada pemegang unit PNB mendapat gambaran bagaimana pelaburan mereka menyumbang kepada kekuatan ekonomi Malaysia. Selaras dengan perkembangan transformasi digitalnya, PNB telah menganjurkan Minggu Saham Digital (MSD) buat pertama kali dari 18 hingga 24 November 2020 melalui Facebook dan YouTube. Acara digital tujuh hari ini diatur padat dengan aktiviti interaktif serta hibur didik untuk membimbing dan meningkatkan kefahaman masyarakat tentang kepentingan simpanan dan pelaburan. Jika MSAM dapat menarik pengunjung di lokasi tertentu, MSD membolehkan PNB meneruskan usaha untuk meningkatkan tahap celik kewangan dan mendekati segenap lapisan rakyat dengan sentuhan di hujung jari mereka.

PROGRAM LAIN

KELAB PELABURAN BIJAK PNB (KPBPNB)

KPBPNB ditubuhkan bertujuan untuk meningkatkan tahap celik kewangan dalam kalangan murid sekolah menengah. Sehingga kini, sebanyak 155 buah sekolah di seluruh negara telah dipilih menyertai Kelab Pelaburan Bijak PNB.

KUIZ PELABURAN PNB

Seminar Pelaburan ASNB merupakan satu inisiatif tanggungjawab sosial korporat (CSR) PNB untuk mendidik masyarakat umum tentang perancangan kewangan dan pelaburan dalam unit amanah ASNB, sebagai salah satu instrumen pelaburan dalam merancang kewangan.

SEMINAR PELABURAN 360

Kuiz Pelaburan PNB merupakan pertandingan kuiz pelbagai kategori berkisarkan pelaburan, ekonomi, perancangan kewangan, unit amanah dan konsep risiko dan pulangan dalam pelaburan.

SEMINAR PELABURAN 360 (SIRI_SIRI WEBINAR)

Berikutan Pandemik Covic 19, ASNB tetap meneruskan usaha untuk menyebarkan ilmu literasi kewangan kepada orang ramai. Bersesuaian norma baharu kehidupan, ASNB telah menganjurkan siri webinar online Sembang-Sembang ASNB.Webinar yang diadakan secara maya ini memberi penekanan kepada kepentingan perancangan kewangan, konsep Kuasa Faedah Kompaun, Rule 72 ( gandaan pelaburan) serta risiko dan pulangan dalam pelaburan.

FIESTA LABUR PNB

Fiesta Labur PNB merupakan acara tahunan anjuran ASNB, sebuah program hibur didik berteraskan pelaburan. Melalui Fiesta Labur, orang ramai mendapat pengetahuan mengenai pelaburan dan perancangan kewangan menerusi cara pembelajaran interaktif dan menyeronokkan. Acara ini menyediakan pelbagai aktiviti dan hiburan untuk seluruh anggota keluarga bertujuan mendidik dan mewujudkan kesedaran tentang kepentingan perancangan kewangan dalam kehidupan seharian mereka. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini Fiesta Labur diadakan di tapak Karnival Jom Heboh TV3.