Pelaburan Kami

 

PELABURAN PENDAPATAN TETAP

Rangka Kerja Pendapatan Tetap kami, menetapkan asas-asas yang diperlukan dan pendekatan yang membimbing kami untuk meningkatkan secara signifikan pendedahan kami kepada kelas aset tersebut dalam tempoh tiga hingga lima tahun akan datang selaras dengan matlamat peruntukan aset jangka panjang PNB.