KOMUNITI

 

PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT

PNB tetap komited untuk mengimbangi keuntungan dan kemampanan sosial melalui satu kitaran yang melaburkan semula keuntungan bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sumbangan kami diperuntukkan kepada tiga bidang utama: pembangunan penjagaan kesihatan, masyarakat dan pembangunan pendidikan. Dana disalurkan kepada organisasi sosial dan kebajikan serta rakan kongsi dengan program yang terbukti memperkasa dan meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama dalam kalangan masyarakat yang menghadapi banyak cabaran dan kesukaran dalam kehidupan mereka.

ANTARA SUMBANGAN KAMI

PEMBANGUNAN KOMUNITI

PNB menyokong banyak program lain yang menjangkau pelbagai komuniti, dengan tujuan untuk meningkatkan lagi kualiti kehidupan mereka. Sumbangan diberikan kepada misi-misi penting seperti Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) dan Majlis Kebajikan dan Pembangunan Kebangsaan Malaysia (MAKPEM). Peluang juga diberikan kepada kakitangan untuk melibatkan diri dalam projek-projek ini melalui program sukarelawan kakitangan kami. Usaha ini bertujuan memupuk rasa kasih sayang dan menggalakkan semangat sukarelawan dalam kalangan kakitangan PNB.

PEMBANGUNAN PENJAGAAN KESIHATAN

PNB telah menyokong kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 menerusi pelbagai program dan bantuan kewangan. Sumbangan utama kami merangkumi sumbangan wang tunai dan pembelian bekalan perubatan, peralatan pelindung diri (PPE), alat pengudaraan, unit pernafasan pembersih udara dan peralatan komputer. Selain peralatan berkaitan COVID-19, kami juga memberi bantuan kewangan bagi pembelian peralatan perubatan untuk isu-isu perubatan berkaitan kardiologi, oftalmologi dan nefrologi menerusi kerjasama dengan Bahagian Perkembangan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

PROGRAM PENGAGIHAN ZAKAT CSR PNB

PNB terus membantu kehidupan golongan Asnaf yang kurang bernasib baik melalui program pengagihan zakat kami ke arah mempromosikan penjagaan kesihatan yang lebih baik, meningkatkan pendidikan dan memberikan sokongan kewangan dan sosial.


SENI & BUDAYA

PNB menyumbang kepada inisiatif "Art in the City" CENDANA (Cultural Economy Development Agency); iaitu paparan seni luaran yang bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai landskap seni dan budaya Malaysia.