UNIT AMANAH

 

PELABURAN HARTANAH NASIONAL BERHAD

Pelaburan Hartanah Nasional Berhad (PHNB), sebuah anak syarikat milik penuh PNB, telah ditubuhkan pada 21 November 1988 untuk mengurus amanah pelaburan hartanah atau real estate investment trust (REIT) sebagai alternatif kepada unit amanah tradisional yang berasaskan ekuiti yang diuruskan oleh ASNB. PHNB adalah Pengurus kepada Amanah Harta Tanah PNB (AHP), sebuah REIT yang tersenarai di Pasaran Utama, Bursa Malaysia Securities Berhad. PHNB turut mengurus sejumlah hartanah milik Kumpulan PNB yang terdiri daripada bangunan pejabat, bangunan komersial dan pusat data. PHNB mengurus lebih daripada 20 hartanah dengan ruang sewaan bersih kira-kira 4 juta kaki persegi degan jumlah nilai asset melebihi RM2 billion setakat 30 Jun 2020.

AHP telah dilancarkan pada 21 Mac 1989 dan merupakan salah satu daripada tabung amanah harta tanah yang terawal di Malaysia. AHP kemudiannya disenarai di bursa saham Malaysia pada 28 Disember 1990.

2005 menyaksikan peristiwa penting dalam industri unit amanah apabila Garis Panduan Amanah Pelaburan Hartanah (Guidelines on Real Estate Investment Trusts) telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia bagi menggantikan Garis Panduan Tabung Amanah Harta Tanah (Guidelines on Property Trust Funds) yang secara langsung merupakan penjenamaan semula (property trust fund) kepada REIT.

Ketahui lebih lanjut dari laman web rasmi kami.

LAYARI PHNB

Amanah Harta Tanah PNB (AHP) adalah tabung amanah pelaburan hartanah yang disenaraikan di Papan Utama, Bursa Malaysia Securities Berhad.  Harga-harga unit AHP adalah tertakluk kepada kuasa pasaran.  Jumlah keseluruhan pulangan yang meliputi keuntungan modal dan pengagihan pendapatan, jika ada, dan harga unit, mungkin turun atau naik.  Sebelum melabur sila pertimbangkan yuran dan bayaran-bayaran yang dikenakan.  Prestasi masa lalu AHP bukanlah jaminan prestasi masa hadapan. Sila rujuk kepada penasihat profesional untuk maklumat lanjut.