Mengenai Kami

 

Tinjauan Korporat

YAYASAN PELABURAN BUMIPUTRA

Pada 9 Januari 1978, Yayasan Pelaburan Bumiputra (YPB) ditubuhkan untuk menggalakkan pemilikan modal saham oleh masyarakat Bumiputera dalam sektor korporat Malaysia selaras dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

Permodalan Nasional Berhad (PNB) merupakan salah satu syarikat pengurusan dana terbesar di Malaysia dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak RM312 bilion (pada 31 Disember 2019). Portfolio PNB merangkumi pelaburan-pelaburan strategik di syarikat korporat terkemuka Malaysia, ekuiti global, pelaburan persendirian dan hartanah.

Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) adalah syarikat pengurusan unit amanah PNB dengan 33 pejabat cawangan dan lebih 2,700 cawangan ejen seluruh negara. ASNB kini mengurus 15 dana unit amanah dengan 264.0 bilion unit dalam edaran (UIC) dan 14.5 juta akaun.

Bermula dengan pelancaran dana unit amanah pertamanya pada 1981, ASNB kini menguruskan 15 dana unit amanah yang terdiri daripada 6 dana berharga tetap dan 9 dana harga berubah.

UNIT AMANAH HARGA TETAP
UNIT AMANAH HARGA BERUBAH

Prospektus Induk Gantian ASNB bertarikh 1 Februari 2020 (“Prospektus”), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Sila baca dan fahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serlahan Produk yang terdapat di laman sesawang, cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin turun dan/atau naik. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.