Mengenai Kami

 

KEPIMPINAN

Para pemimpin kami mempunyai pengalaman, komitmen dan nilai-nilai yang perlu untuk memacu PNB ke arah mencapai
wawasannya menjadi firma pelaburan distinktif bertaraf dunia.

Piagam Lembaga Pengarah PNB telah diwujudkan untuk mendokumenkan dan menerima pakai secara rasmi amalan tadbir urus PNB yang telah sedia ada sejak penubuhannya. Ia menggariskan, antara lain, peranan, tanggungjawab, kuasa, tugas, dan kewajipan Lembaga Pengarah, serta penyerahan tugas tertentu oleh Lembaga Pengarah kepada Jawatankuasa Lembaga dan Pengurusan. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.

YAYASAN PELABURAN BUMIPUTRA

YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim
Pengerusi YPB

YM Raja Tan Sri Dato’ Seri Arshad Raja Tun Uda
Pengerusi Kumpulan PNB

YBHG TAN SRI DATO’ SETIA
HAJI AMBRIN BUANG


YM Raja Tan Sri Dato’ Seri Arshad Raja Tun Uda
Pengerusi Kumpulan PNB

Encik Ahmad Zulqarnain Onn
Presiden & Ketua Eksekutif Kumpulan

Tan Sri Datuk Zainun Ali

Datuk Dr. Mohd. Yaakub Haji Johari

Datu Haji Soedirman Haji Aini

DATO DR. NIK RAMLAH NIK MAHMOOD

Dato’ Johan Ariffin

DATIN NORAZAH MOHAMED RAZALI

Datuk Johan bin Mahmood @ Johan Mahmood Merican

Tan Sri Dr. Mohd Daud Bakar
Pengerusi

DATO’ (DR.) HAJI NOOH GADOT

SS DATO’ HAJI MOHAMAD SHUKRI MOHAMAD

Dr. Aida Othman

Encik Wan Abdul Rahim Kamil Wan Mohamed Ali

DATUK PROF. DR. MOHAMAD AKRAM LALDIN

Ahmad Zulqarnain Onn
Presiden & Ketua Eksekutif Kumpulan

Dato’ Mohd Nizam Zainordin
Timbalan Presiden &
Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan

Hanizan Hood
Ketua Pegawai Pelaburan,
Pasaran Awam

Rick Ramli
Ketua Pegawai Pelaburan,
Pelaburan Persendirian dan Strategik

Muzzaffar Othman
Ketua Pegawai Eksekutif &
Pengarah Eksekutif, ASNB

Shahin Farouque Jammal Ahmad
Ketua Pelaburan Strategik Kumpulan

Mohamad Idros Mosin
Ketua Hartanah Kumpulan

Mohd Irwan Ahmad Mustafa @ Mustafa
Ketua Pasaran Persendirian Kumpulan

Fadzihan Abbas Mohamed Ramlee
Ketua Pegawai Strategi

Norhanifah A.Jalil
Ketua Pegawai Sumber Manusia

Rose Anita Jalil
Ketua Pengurusan Dana

Nurhalini Azly Minhat
Ketua Proprietari PNB

Suzana Ahmad
Ketua Pegawai Risiko

Nimmi Kamal
Ketua Hal Ehwal Korporat Kumpulan

Hartini Zainal Abidin
Ketua Setiausaha Syarikat
& Undang-Undang Kumpulan

Fairuz Suzana Hj Kamaruddin
Ketua Pematuhan & Integriti Kumpulan

Noramly Bachok @ Abdul Aziz
Ketua Asurans Dalaman Kumpulan

Dr. Ahmad Basri Ibrahim
Ketua Pengurusan Syariah

Aishah Farha Mohd Raih
Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat

Muhammad Izzat Hj Abdul Aziz
Ketua Pegawai Teknologi