Mengenai Kami

 

KEPIMPINAN

Para pemimpin kami mempunyai pengalaman, komitmen dan nilai-nilai yang perlu untuk memacu PNB ke arah mencapai wawasannya menjadi firma pelaburan distinktif bertaraf dunia.


TUN ARIFIN ZAKARIA
Pengerusi Kumpulan

ENCIK Ahmad Zulqarnain Onn
Presiden & Ketua Eksekutif Kumpulan

Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon

Tan Sri Datuk Zainun Ali

Datuk Dr. Mohd. Yaakub Haji Johari

Datu Haji Soedirman Haji Aini

Dato Dr. Nik Ramlah Nik Mahmood

Dato’ Johan Ariffin

DATIN NORAZAH MOHAMED RAZALI

Datuk Dr. Mohd Daud Bakar
Pengerusi

Dato’ As-Sheikh Haji
Nooh Gadot


PROF. EMERITUS DATO'
DR MAHMOOD ZUHDI HAJI AB MAJID


Dato’ Haji Mohamad Shukri Mohamad

Dr. Aida Othman

Encik Wan Abdul Rahim Kamil Wan Mohamed Ali

Encik Ahmad Zulqarnain Onn
Presiden & Ketua Eksekutif Kumpulan

Dato’ Mohd Nizam Zainordin
Timbalan Presiden &
Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan

Hanizan Hood
Ketua Pegawai Pelaburan,
Pasaran Awam

Rick Ramli
Ketua Pegawai Pelaburan,
Pelaburan Persendirian dan Strategik

Mohammad Hussin
Ketua Pegawai Eksekutif &
Pengarah Eksekutif, ASNB

Mohamad Idros Mosin
Ketua Pelaburan
Strategik Kumpulan

Mohd Irwan Ahmad Mustafa @ Mustafa
Ketua Pasaran
Persendirian Kumpulan

Fadzihan Abbas Mohamed Ramlee
Ketua Pegawai Strategi

Muzzaffar Othman
Ketua Pegawai Teknologi

Norhanifah A.Jalil
Ketua Pegawai Sumber Manusia

Suzana Ahmad
Ketua Pegawai Risiko

Hartini Zainal Abidin
Ketua Setiausaha Syarikat & Undang-Undang Kumpulan

Fairuz Suzana
Hj Kamaruddin

Ketua Pematuhan &
Integriti Kumpulan

Noramly Bachok @ Abdul Aziz
Ketua Asurans Dalaman

Dr. Ahmad Basri Ibrahim
Ketua Pengurusan Syariah