Mengenai Kami

 

RANTAIAN NILAI

Rantaian nilai kami memaparkan ketersalinghubung tentang apa yang kami lakukan dan untuk siapa kami lakukannya. Dari pemegang unit kami hinggalah ke pelaburan kami - kami berusaha membawa impak sosial dan ekonomi yang positif di sepanjang rantaian nilai kami.

Prospektus Induk Gantian ASNB bertarikh 1 Februari 2020 (“Prospektus”), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Sila baca dan fahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serlahan Produk yang terdapat di laman sesawang, cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin turun dan/atau naik. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.