Pengurusan Aset

PNB merupakan salah satu pengurus aset terkemuka di Malaysia. Kami mempunyai kepakaran untuk menguruskan pelbagai portfolio yang memberikan pulangan kompetitif kepada pemegang unit. Kami memastikan kepentingan ...Unit Amanah & REIT

Perniagaan unit amanah PNB diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) yang menguruskan 12 dana unit amanah, dan Amanah Mutual Berhad (AMB) yang menguruskan 15 dana...


Hartanah & Hospitaliti

PNB melalui Bahagian Pelaburan dan anak syarikatnya telah meneroka pelaburan hartanah di dalam dan luar Negara.


Pendidikan & CSR

Tanggungjawab Sosial Korporat atau CSR adalah refleksi terhadap keprihatinan sesebuah organisasi terhadap masyarakat dan rakyat...